White Pine

White Screen 26 x 21 2015

Oil, acrylic, canvas. 24″ x 32″ 2015